OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN KHKLERE DAYANARAK DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLUDA KAPATILAN KURUM VE İHRAÇLARA İLİŞKİN BİR YILLIK RAPOR

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lere dayanarak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kapatılan kurum ve ihraçlara ilişkin bir yıllık rapor

 

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla üç ay süreyle uygulanmak üzere ilan edilen ve şimdiye kadar 4 defa uzatılan Olağan Üstü Hal (OHAL) ilanının en önemli uygulamalarından biri de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uygulamaları olmuştur.

İlki 23 Temmuz 2016 Cumartesi günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve bugüne kadar 28 tane yayınlanan KHK'ler ağırlıklı olarak; Kamu ve Sivil toplum kurumlarını içeren kurum kapatmaları ve ihraç uygulamalarıyla ulusal ve uluslararası kamuoyunun gündemine gelmiştir. 7'si kapatılma ya da ihraç listesi içeren ilgili  KHK’ler ile toplam 142bin648 kişi kamudan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmiş, kapatılan toplam 1500 dernekten 175’i sonrasına geri açılmış, 1325’i fiilen kapatılmıştır. Beş haber ajansı, 16 TV, 24 radyo, 62 gazete, 19 dergi ve 29 yayınevinin faaliyetlerine son verilmiş, toplam 2614 kurum kapatılmıştır.

 

KHK uygulamalarından  etkilenen bölgelerin başında gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise toplamda17035 kişi kamudan ihraç edilmiş , 465 Dernek, 11 Sağlık kurumu , 139 Okul , 26 Öğrenci yurdu , 27 Vakıf , 20 Gazete , 2 Üniversite , 3 TV kanalı , 1 Radyo3Haber Ajansı kanalı kapatılmıştır.Bununla birlikte farklı KHK’lerle ihraç edilen kamu personellerinin 269’u iade edilmiş olup; kapatılan okulların 12’si, derneklerin49’u, vakıfların 4’ü ve gazetelerin 7’si yeniden faaliyete girmiştir. 

 

İhraç edilenlerin ihraç edildikleri kurumlara göre dağılımı ise şu şekildedir :

TSK : 629

Diyanet İşleri Başkanlığı : 655

Milli Eğitim Bakanlığı : 6044

Sağlık Bakanlığı : 2017

Adalet Bakanlığı : 1224

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı : 75

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : 248

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı :160

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : 152

Çevre Şehircilik Bakanlığı : 117

İç İşleri Bakanlığı[1]: 1004

Gençlik ve Spor Bakanlığı : 87

Başbakanlık : 44

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı : 221

Kalkınma Bakanlığı : 39

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı : 56

Kültür ve Turizm Bakanlığı : 34

Maliye Bakanlığı : 221

Orman ve Su İşleri Bakanlığı  :133

YÖK : 1407

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı : 18

Mahalli İdareler/Belediyeler : 2343

T.C Şeker Fabrikaları A.Ş : 2

 

 

İhraç Kapatma ve İade KHK’leri ve Listeler

 

667sayılıKHK ile ; 11 Sağlık kurumu , 139 okul , 26 Öğrenci Yurdu , 25 Vakıf , 2 Üniversite , 275 Dernek kapatılmıştır.

668 sayılı KHK ile ; Hava kuvvetleri komutanlığından 3 general ve 17 subay ihraç edilmiş ayrıca 2 TV kanalı ile 8 gazete kapatılmıştır.

669 sayılı KHK ile ; 215 Jandarma Genel komutanlığı personeli ihraç edilmiştir.

670 sayılı KHK ile ; 797 Emniyet Gen Müd. personeli ve de Kamu da farklı alanlarda çalışan 7 görevli ihraç edilmiştir.

672 sayılı KHK ile ; 11 AFAD , 234 Diyanet İşleri Başkanlığı , 18 TRT , 3 Vakıflar Genel Müdürlüğü , 43 Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı , 51 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü , 16 Türkiye İş Kurumu , 18 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , 10 İller Bankası , 16 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü , 100 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , 50 Gençlik ve Spor Bakanlığı , 133 Gıda-Tarım-Hayvancılık Bakanlığı , 11 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , 52 İç işleri Bakanlığı , 33 Kalkınma Bakanlığı , 21 Kültür ve Turizm Bakanlığı , 109 Maliye Bakanlığı , 74 Orman ve Su İşleri Bakanlığı , 4987 Milli Eğitim Bakanlığı , 360 Sağlık Bakanlığı , 98 Ulaştırma Bakanlığı , 421 Yüksek Öğrenim Kurumu , 66 Jandarma Genel komutanlığı personeli görevlerinden ihraç edilmiştir.

673 sayılı KHK ile ; daha önce kapatılan 12 Okulun tekrar açılmasına karar verilmiştir.

675 sayılı KHK nın 1 sayılı listesi ile ; 1 Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü , 220 Diyanet İşleri Başkanlığı , 479 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü , 6 Gençlik ve Spor Bakanlığı , 8 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , 11 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5  Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,  2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , 22 Gıda-Tarım-Hayvancılık Bakanlığı 11 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , 6 TÜİK , 3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 881 Milli Eğitim Bakanlığı , 22 Orman ve Su İşleri Bakanlığı , 842 Sağlık Bakanlığı , 375 YÖK personeli ihraç edilmiştir.

675 sayılı KHK’nın 7 sayılı listesi ile ; 9 Gazete kapatılmıştır.

675 sayılı KHK’nın 8 sayılı listesi ile , daha öncesi kapatılma kararı verilen 2 Gazetenin tekrar açılmasına karar verilmiştir.

677 sayılı KHK’nın 2 sayılı listesi ile ; 152  Jandarma Genel komutanlığı personeli ihraç edilmiştir.

677 sayılı  KHK’nın 7 sayılı listesi ile ; 1 Radyo kanalı kapatılmıştır.

677 sayılı  KHK’nın 6 sayılı listesi  ile ; 153 Dernek kapatılmıştır.

677 sayılı  KHK’nın 9 sayılı listesi ile ;daha önce kapatılma kararı alan  4 Vakıf’ın tekrar açılmasına karar verilmiştir.

677 sayılı  KHK’nın 5 Sayılı listesi ile ; daha önce ihraç edilmiş olan  2 Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, 15 Diyanet İşleri Başkanlığı , 1 Sağlık Bakanlığı , 7 Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği , 12 YÖK personeli tekrar görevlerine iade edilmiştir.

677 sayılı  KHK’nın 10 sayılı listesi ile ; daha önce kapatılmış olan 44 Derneğin açılmasına karar verilmiştir.

677 numaralı KHK’nın 4 sayılı listesi ile ; 4 Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı , 15 Diyanet İşleri Başkanlığı , 2 TRT , 28 Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı , 4 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ; 4 Gençlik ve Spor Bakanlığı , 65 İç işleri Bakanlığı , 991 Mahalli İdare/Belediyeler , 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı , 53 Maliye Bakanlığı , 26 Gelir İdaresi Başkanlığı , 29 Milli Eğitim Bakanlığı , 5 Orman ve Su İşleri Başkanlığı , 183 Sağlık Bakanlığı 115 YÖK Akademik personel 7 YÖK İdari Personel görevlerinden ihraç edilmiştir.

679 sayılı  KHK’nın 1 sayılı listesi ile ; 23Diyanet İşleri Başkanlığı , 325 Adalet Bakanlığı, 8 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , 74 Türkiye İş Kurumu , 79  SGK Başkanlığı , 22 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , 5 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü , 14 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ; 6 Gençlik ve Spor Bakanlığı , 41 Gıda-Tarım-Hayvancılık Bakanlığı, 10 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 4 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 23 Gelir İdaresi Başkanlığı , 1 Türkiye Şeker Fabrikalrıa.ş Genel Müdürlüğü , 2 Milli Eğitim Bakanlığı , 10 Orman ve Su İşleri Bakanlığı , 206 Sağlık Bakanlığı , 3 Posta Telgraf Teşkilatı a.ş Genel Müdürlüğü , 145 YÖK Akademik personel, 13 YÖK İdari personeli ihraç edilmiştir.

679 sayılı  KHK’nın 3 sayılı listesi ile ; daha önce ihraç edilen 1  Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı , 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , 2 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 5 Gelir İdaresi Başkanlığı, 23 Sağlık Bakanlığı, 7 Ulaştırma Bakanlığı , 27 YÖK personeli görevlerine iade edilmiştir.

679 sayılı   KHK’nın 5 sayılı listesi ile ; 32 Dernek kapatılmıştır.

679 sayılı  KHK’nın 6 sayılı listesi ile ; daha önce kapatılan 3 dernek tekrar açılmıştır.

679 sayılı  KHK’nın 7 sayılı listesi ile ;  daha önce kapatılan 5 gazete tekrar faaliyete geçmiştir.

683 sayılı  KHK’nın 1 sayılı listesi ile ; 1Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , 2 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü , 46 İç işleri Bakanlığı , 5 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü , 33 Sağlık Bakanlığı personeli ihraç edilmiştir.

683 sayılı KHK’nın 2 sayılı listesi ile ; daha önce ihraç edilen 16 Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , 2 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü , 17 Sağlık Bakanlığı personeli görevlerine iade edilmiştir.

683 sayılı  KHK’nın 3  sayılı listesi ile ; 1 TV kanalı kapatılmıştır.

689 sayılı  KHK’nın 1  sayılı listesi ile ; 2 YSK , 26 Diyanet İşleri Başkanlığı , 235 Adalet  Bakanlığı , 5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , 5 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü , 3 Ekonomi Bakanlığı , 27  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , 1 Gençlik ve Spor Bakanlığı , 18 Gıda-Tarım-Hayvancılık Bakanlığı,17 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , 6 İç İşleri Bakanlığı , 26 Jandarma Genel komutanlığı , 7 MEB , 5 Orman ve Su İşleri Bakanlığı , 124 Sağlık Bakanlığı , 24 Ulaştırma Bakanlığı , 117 YÖK personeli ihraç edilmiştir.

689 sayılı  KHK’nın 2 sayılı listesi ile ; daha önce ihraç edilen , 4 Diyanet İşleri Başkanlığı , 4 Adalet  Bakanlığı , 4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , 1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , 9 -Tarım-Hayvancılık Bakanlığı, 1 MEB , 4 Orman ve Su İşleri Bakanlığı , 13 Sağlık Bakanlığı , 5 YÖK personeli Görevlerine geri dönmüşlerdir.

689 sayılı  KHK’nın 2 sayılı listesiile , 2 Dernek , 1 Gazete , 2 Vakıf kapatılmıştır.

692 sayılı KHK’nın 1 sayılı listesi ile, 27 Milli Eğitim Bakanlığı, 252 Sağlık Bakanlığı, 19 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 103 Jandarma Genel Komutanlığı, 1075 Yerel Yönetimler (belediye), 3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7 Maliye Bakanlığı, 1 T.C Şeker Fabrikaları A.Ş, 11 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 18 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 14 İçişleri Bakanlığı, 58 Diyanet İşleri Başkanlığı, 127 Adalet Bakanlığı, 3 Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 Başbakanlık (Afat) ve 112 YÖK personeli ihraç edilmiştir.

692 sayılı KHK’nın 2 sayılı listesi ile, 6 Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Adalet Bakanlığı, 1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 Sağlık Bakanlığı, 5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 9 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2 İçişleri Bakanlığı, 3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2 Maliye Bakanlığı, 15 Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Yerel Yönetimler (belediye) ve 2 YÖK personeli görevlerine iade edilmiştir.

692 sayılı KHK’nın 4 sayılı listesi ile 1 adet dernek (Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği) geri açılmıştır.

693 sayılı KHK’nın 1sayılı listesi ile; 25 Adalet Bakanlığı, 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 13 İçişleri Bakanlığı, 2 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Milli Eğitim Bakanlığı (şahsa ait eğitim kurumu), 13 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 147 Yerel Yönetimler (belediye) ve 49 YÖK personeli ihraç edilmiştir.

693 sayılı KHK’nın 2 sayılı  listesi ile; 7 Adalet Bakanlığı, 2  Milli Eğitim Bakanlığı, 1İçişleri Bakanlığı ve 1 YÖK personeli görevlerine iade edilmiştir.

693 sayılı KHK’nın 5 sayılı listesi ile 1 Dernek ( Batman Mavi Derneği), 1 Haber Ajansı (Dihaber) ve 2 Gazete (Gazete Şujin ve Rojeva gazetesi) kapatılmıştır.

695 sayılı KHK’nın 1sayılı listesi ile; 17 Sağlık Bakanlığı, 79 Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 3 Maliye Bakanlığı, 2 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 150 Jandarma Genel Komutanlığı, 31 Adalet Bakanlığı, 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 19 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 İçişleri Bakanlığı, 91 Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 6 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 130 Yerel Yönetimler (belediye) ve 32 YÖK personeli ihraç edilmiştir.

695 sayılı KHK’nın 2 sayılı listesi ile; 3 Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Adalet Bakanlığı, 11 Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Jandarma Genel Komutanlığı ve 1 Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevlerine iade edilmişlerdir.

695 sayılı KHK’nın 4 sayılı listesi ile; K.Maraş Uluslar arası Öğrenci Derneği ve G.Antep Sriyelileri Geliştirme ve Eğitme dernekleri kapatılmıştır.

697 sayılı KHK’nın 1 sayılı listesi ile; 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 19 Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve 24 YÖK personeli ihraç edilmiştir.

697 sayılı KHK’nın 2 sayılı listesi ile; 2 Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Adalet Bakanlığı, 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 Maliye Bakanlığı, 1 Ekonomi Bakanlığı, 2 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 6 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 34 Jandarma Genel Komutanlığı, 160 İçişleri Bakanlığı, 156 Milli Eğitim Bakanlığı, 50 Sağlık Bakanlığı, 6 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve 15 YÖK personeli görevlerine iade edilmişlerdir.

 

 

 

 

 

   SAMER SOSYAL VE SİYASAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

 [1] Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ihraç listelerinin bir kısmı  il ayrımı yapılmadan yayınlandığı için bu sayıya o listelerdeki  kolluk kuvvetleri dahil değildir.